Przygotowanie do sesji hipnoterapii

Przygotowanie do sesji trwa około pół godziny, może odbyć się z tygodniowym wyprzedzeniem, jednak najlepiej aby dokonać go niedługo przed sesją. W ramach przygotowania do sesji należy zapoznać się z poniższymi filmami. Jeżeli z jakiegoś powodu bardziej odpowiedni dla Ciebie będzie tekst to można zapoznać się z działem Jak działa hipnoza - tekst. W czasie oglądania bądź czytania proszę o przygotowania kawałka papieru, tak żeby można było zanotować pytania, to przyspieszy Naszą pracę.

Jak działa hipnoza - umysł świadomy
Jak działa hipnoza - umysł świadomy
Jak działa hipnoza cz 2 - umysł podświadomy
Jak działa hipnoza cz 3 - umysł podświadomy c.d.
Jak działa hipnoza cz 4 - sugestie
Jak działa hipnoza cz 5 - zasady hipnozy